1
Bạn cần hỗ trợ?

Máy làm mát hướng trục

FAD20-EQ Máy làm mát 20000 Thổi xuống 3 tốc độ loại Đồng bộ

FAD20-EQ Máy làm mát 20000 Thổi xuống 3 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAD20-EQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAD20-R Máy làm mát 20000 Thổi xuống 1 tốc độ loại Hệ thống

FAD20-R Máy làm mát 20000 Thổi xuống 1 tốc độ loại Hệ thống

Mã sản phẩm: FAD20-R

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAU23-IQ Máy làm mát 23000 Thổi lên 50 tốc độ loại Đồng bộ

FAU23-IQ Máy làm mát 23000 Thổi lên 50 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAU23-IQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAU23-EQ Máy làm mát 23000 Thổi lên 2 tốc độ loại Đồng bộ

FAU23-EQ Máy làm mát 23000 Thổi lên 2 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAU23-EQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAU23-ER Máy làm mát 23000 Thổi lên 1 tốc độ loại Đồng bộ

FAU23-ER Máy làm mát 23000 Thổi lên 1 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAU23-ER

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAU23-R Máy làm mát 23000 Thổi lên 1 tốc độ loại Hệ thống

FAU23-R Máy làm mát 23000 Thổi lên 1 tốc độ loại Hệ thống

Mã sản phẩm: FAU23-R

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAB23-IQ Máy làm mát 23000 Thổi ngang 50 tốc độ loại Đồng bộ

FAB23-IQ Máy làm mát 23000 Thổi ngang 50 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAB23-IQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAB23-EQ Máy làm mát 23000 Thổi ngang 2 tốc độ loại Đồng bộ

FAB23-EQ Máy làm mát 23000 Thổi ngang 2 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAB23-EQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAB23-ER Máy làm mát 23000 Thổi ngang 1 tốc độ loại Đồng bộ

FAB23-ER Máy làm mát 23000 Thổi ngang 1 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAB23-ER

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAB23-R Máy làm mát 23000 Thổi ngang 1 tốc độ loại Hệ thống

FAB23-R Máy làm mát 23000 Thổi ngang 1 tốc độ loại Hệ thống

Mã sản phẩm: FAB23-R

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAD23-IQ Máy làm mát 23000 Thổi xuống 50 tốc độ loại Đồng bộ

FAD23-IQ Máy làm mát 23000 Thổi xuống 50 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAD23-IQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAD23-EQ Máy làm mát 23000 Thổi xuống 2 tốc độ loại Đồng bộ

FAD23-EQ Máy làm mát 23000 Thổi xuống 2 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAD23-EQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAD23-ER Máy làm mát 23000 Thổi xuống 1 tốc độ loại Đồng bộ

FAD23-ER Máy làm mát 23000 Thổi xuống 1 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAD23-ER

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAD23-R Máy làm mát 23000 Thổi xuống 1 tốc độ loại Hệ thống

FAD23-R Máy làm mát 23000 Thổi xuống 1 tốc độ loại Hệ thống

Mã sản phẩm: FAD23-R

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAU18-IQ Máy làm mát 18000 Thổi lên 50 tốc độ loại Đồng bộ

FAU18-IQ Máy làm mát 18000 Thổi lên 50 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAU18-IQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAU18-EQ Máy làm mát 18000 Thổi lên 3 tốc độ loại Đồng bộ

FAU18-EQ Máy làm mát 18000 Thổi lên 3 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAU18-EQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAU18-ER Máy làm mát 18000 Thổi lên 1 tốc độ loại Đồng bộ

FAU18-ER Máy làm mát 18000 Thổi lên 1 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAU18-ER

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAU18-R Máy làm mát 18000 Thổi lên 1 tốc độ loại Hệ thống

FAU18-R Máy làm mát 18000 Thổi lên 1 tốc độ loại Hệ thống

Mã sản phẩm: FAU18-R

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAB18-IQ Máy làm mát 18000 Thổi ngang 50 tốc độ loại Đồng bộ

FAB18-IQ Máy làm mát 18000 Thổi ngang 50 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAB18-IQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

FAB18-EQ Máy làm mát 18000 Thổi ngang 3 tốc độ loại Đồng bộ

FAB18-EQ Máy làm mát 18000 Thổi ngang 3 tốc độ loại Đồng bộ

Mã sản phẩm: FAB18-EQ

Bảo hành: 24 Tháng

Giá bán: Liên hệ

AN VINH - HỆ THỐNG THÔNG GIÓ - LÀM MÁT, CẤP KHÍ TƯƠI - HÚT KHÍ THẢI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN VINH

MSDN: 0108511507

Trụ sở: Số 258 phố Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Kho hàng 1: Số 11 ngõ 99/1 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Kho hàng 2: KM20 QL3, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 3700 599 / Hotline: 0915 82 8822

e-Mail: contact.anvinh@gmail.com

Số tài khoản: 032-0101-3535-355 Mở tại: Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Website được đăng ký tại cục Thương Mại Điện Tử và Công Nghệ Thông tin của bộ Công Thương

icon-zalo2